Posted to tcl by dandyn at Wed Mar 15 16:37:32 GMT 2023view raw

 1. # This is part of Tcllib
 2. package require struct::list
 3.  
 4.  
 5. set p_02 ".poker"; bind pub -|- $p_02 poker
 6.  
 7. proc poker {nick uhost hand chan text} {
 8.  
 9. putquick "PRIVMSG $chan :Five cards: \003 $::card_2a $::card_2b $::card_2c $::card_2d"
 10. putquick "PRIVMSG $chan :Which cards to keep?"
 11. }
 12.  
 13.  
 14. bind pub -|- !random proc:random
 15. proc proc:random {nick host handle channel arg} {
 16. set shuffle_cards {
 17. "$::card_2a" "$::card_2b" "$::card_2c" "$::card_2d"
 18. "$::card_3a" "$::card_3b" "$::card_3c" "$::card_3d"
 19. "$::card_4a" "$::card_4b" "$::card_4c" "$::card_4d"
 20. "$::card_5a" "$::card_5b" "$::card_5c" "$::card_5d"
 21. "$::card_6a" "$::card_6b" "$::card_6c" "$::card_6d"
 22. "$::card_7a" "$::card_7b" "$::card_7c" "$::card_7d"
 23. "$::card_8a" "$::card_8b" "$::card_8c" "$::card_8d"
 24. "$::card_9a" "$::card_9b" "$::card_9c" "$::card_9d"
 25. "$::card_Ta" "$::card_Tb" "$::card_Tc" "$::card_Td"
 26. "$::card_Ja" "$::card_Jb" "$::card_Jc" "$::card_Jd"
 27. "$::card_Qa" "$::card_Qb" "$::card_Qc" "$::card_Qd"
 28. "$::card_Ka" "$::card_Kb" "$::card_Kc" "$::card_Kd"
 29. "$::card_Aa" "$::card_Ab" "$::card_Ac" "$::card_Ad"
 30. }
 31.  
 32. set output [struct::list shuffle $shuffle_cards]
 33. putnow "PRIVMSG $channel : [lrange $output 0 4]"
 34. }
 35.  
 36. #Färgerna saknar alltid betydelse vid rangordningen, bara högsta kortet är intressant.
 37. #Den högsta stegen är AKQJT. Om flera spelare har tretal jämför man i första hand valören
 38. #på korten i tretalet, i andra hand högsta sidokortet och i sista hand det lägre sidokortet.
 39. #Färgerna är betydelselösa.
 40.  
 41.  
 42. # a=`, b=e, c=f, d=c
 43. # fK eK cK `K `A
 44.  
 45. set ::card_2a "\\00391`2\003\"
 46. set ::card_2b "\\00352e2\003\"
 47. set ::card_2c "\\00352f2\003\"
 48. set ::card_2d "\\00391c2\003\"
 49.  
 50. set ::card_3a "\`3\"
 51. set ::card_3b "\e3\"
 52. set ::card_3c "\f3\"
 53. set ::card_3d "\c3\"
 54.  
 55. set ::card_4a "\`4\"
 56. set ::card_4b "\e4\"
 57. set ::card_4c "\f4\"
 58. set ::card_4d "\c4\"
 59.