Posted to tcl by sebres at Mon Apr 27 11:37:00 GMT 2020view raw

 1. set var1 {YNC 1 2;K1_SP4_SPA_CLEANUP_DIAMETER UGT0101_008;K1_SP4_SPA_FACING UGT0101_008;SYNC 2 2;K1_SP4_SPA_ROUGHING UGT0101_008}
 2. set var2 {SYNC 1 2;K2_SP4_CHECK_DIAMETER UGT010_0232;SYNC 2 2}
 3.  
 4. # some secret logic (at the moment returns 0 first 2 times called and always 1 hereafter):
 5. set i 0
 6. proc secret_knowledge {} {upvar i i; expr {[incr i] > 2}}
 7.  
 8. set var1 [split $var1 ";"]
 9. set var2 [split $var2 ";"]
 10. set res {}
 11. foreach v $var2 {
 12. if {[regexp {^SYNC } $v] && [secret_knowledge]} {
 13. lappend res NOOP
 14. }
 15. lappend res $v
 16. if {[regexp {^SYNC } $v] && [secret_knowledge]} {
 17. lappend res NOOP
 18. }
 19. }
 20. puts "expect:\tSYNC 1 2;K2_SP4_CHECK_DIAMETER UGT010_0232;NOOP;SYNC 2 2;NOOP"
 21. puts "result:\t[join $res ";"]"
 22.