Posted to tcl by dbohdan at Thu Sep 12 17:06:53 GMT 2019view raw

 1. #! /usr/bin/env tclsh
 2. # https://wiki.tcl-lang.org/page/Sparkline, one-$ version
 3.  
 4. proc $ var-name {
 5. upvar 1 ${var-name} var
 6. return $var
 7. }
 8.  
 9. namespace eval sparklines {
 10. namespace export create
 11.  
 12. variable version 0.0.5
 13. variable ticks [list  ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ]
 14. variable tick-max [expr {
 15. [llength [$ ticks]] - 1
 16. }]
 17.  
 18. proc create data {
 19. variable ticks
 20. variable tick-max
 21.  
 22. set sorted [lsort -real [$ data]]
 23. set min [lindex [$ sorted] 0]
 24. set max [lindex [$ sorted] end]
 25.  
 26. if {[$ min] == [$ max]} {
 27. # All data points are the same.
 28. return [string repeat \
 29. [lindex [$ ticks] [expr {int([$ tick-max] / 2)}]] \
 30. [llength [$ data]]]
 31. } else {
 32. set result {}
 33. foreach x [$ data] {
 34. set x-normalized [expr {
 35. int([$ tick-max] * ([$ x] - [$ min]) /
 36. ([$ max] - [$ min]))
 37. }]
 38. append result [lindex [$ ticks] [$ x-normalized]]
 39. }
 40. return [$ result]
 41. }
 42. }
 43. }
 44.  
 45. # The following code allows you to use this script from the command line much
 46. # like the Bash version mentioned above.
 47. proc main-script? {} {
 48. # From https://wiki.tcl-lang.org/40097.
 49. global argv0
 50.  
 51. if {[info exists argv0]
 52. && [file exists [info script]]
 53. && [file exists [$ argv0]]} {
 54.  
 55. file stat [$ argv0] argv0-info-arr
 56. file stat [info script] script-info-arr
 57.  
 58. set argv0-info [array get argv0-info-arr]
 59. set script-info [array get script-info-arr]
 60.  
 61. expr {
 62. [dict get [$ argv0-info] dev] == [dict get [$ script-info] dev]
 63. && [dict get [$ argv0-info] ino] == [dict get [$ script-info] ino]
 64. }
 65. } else {
 66. return 0
 67. }
 68. }
 69.  
 70. if {[main-script?]} {
 71. if {[$ argv] eq ""} {
 72. puts "usage: [$ argv0] value ?value...?"
 73. puts " [$ argv0] \"value ?value...?\""
 74. } elseif {[$ argv] eq "test"} {
 75. proc assert {v1 v2} {
 76. if {[$ v1] eq [$ v2]} {
 77. puts [$ v1]
 78. } else {
 79. error "assertion failed: \"[$ v1]\" ne \"[$ v2]\""
 80. }
 81. }
 82.  
 83. assert [sparklines::create {1 5 22 13 53}] {ƒ‚ˆ}
 84. assert [sparklines::create {0 30 55 80 33 150}] {‚ƒ„‚ˆ}
 85. assert [sparklines::create {9 13 5 17 1}] {„†‚ˆ}
 86. assert [sparklines::create {1 1 1 1}] {„„„„}
 87.  
 88. puts ok
 89. } else {
 90. if {[llength [$ argv]] == 1} {
 91. set argv [lindex [$ argv] 0]
 92. }
 93.  
 94. puts [sparklines::create [$ argv]]
 95. }
 96. }
 97.  

Comments

Posted by avl at Tue Sep 17 07:09:39 GMT 2019 [text] [code]

interp alias {} $ {} set