Posted to tcl by arjen at Wed Feb 25 10:08:06 GMT 2009view raw

 1. # tidehavl_ns1.tcl --
 2. # Tweede schets: Haringvliet, niet sluiten, type 1 en 2
 3. #
 4. package require Plotchart
 5.  
 6.  
 7. # computeStorm --
 8. # Bereken een redelijk (wel hoekig) verloop voor de stormopzet:
 9. #
 10. # t < 30: 0
 11. # 30 < t < 38: lineair oplopend naar 1.5
 12. # 38 < t < 44: 1
 13. # 50 < t < 60: lineair aflopend naar 0
 14. #
 15. proc computeStorm {t} {
 16. set surge1 [expr {1.5*($t-38)/8.0}]
 17. set surge2 [expr {1.5*(60-$t)/10.0}]
 18.  
 19. set surge [expr {min($surge1, $surge2, 1.5)}]
 20. set surge [expr {max($surge, 0.0)}]
 21.  
 22. return $surge
 23. }
 24.  
 25. # main --
 26. #
 27. pack [canvas .c -bg white -width 500 -height 150] \
 28. [canvas .c2 -bg white -width 500 -height 250] -side top
 29.  
 30. set p [::Plotchart::createXYPlot .c {0 84 12} {-2 4 2}]
 31. set p2 [::Plotchart::createXYPlot .c2 {0 84 12} {0 12 5}]
 32.  
 33. console show
 34. for {set t 0} {$t <= 84} {incr t} {
 35. set storm [computeStorm $t]
 36. set wlevel [expr {1.0 + 1.4*cos(2.0*3.1415926*($t-5)/12.5) + $storm}]
 37.  
 38. $p plot data $t $wlevel
 39.  
 40. puts "$t $wlevel"
 41. }
 42.  
 43. $p dataconfig level -colour blue
 44. $p plot level 0 1.5
 45. $p plot level 84 1.5
 46.  
 47. #
 48. # Plot van de hoogte sluisdeuren
 49. #
 50.  
 51. $p2 ytext "Schuifhoogte"
 52. $p2 xtext "Tijd"
 53. $p2 dataconfig working -colour black
 54. $p2 dataconfig failing -colour red
 55. $p2 dataconfig failing2 -colour blue
 56.  
 57. #
 58. # Correcte werking
 59. #
 60. set height 2.8
 61. set toggle 1
 62.  
 63. set tp 0
 64. set op 1
 65. foreach t {0 2.5 7.5 15.5 20.0 27.5 32.5 40.2 47.0 50.5 58.0 65.0 70.0 77.7 82.2} \
 66. open {1 0 1 0 1 0 1 0 3.95 0 3.95 0 1 0 1} {
 67.  
 68. $p2 plot working $tp [expr {$height*$op}]
 69. $p2 plot working $t [expr {$height*$op}]
 70.  
 71. $p2 plot working $t [expr {$height*$open}]
 72.  
 73. set tp $t
 74. set op $open
 75. }
 76.  
 77. #
 78. # Falen type 1: blijven steken op LPH84
 79. #
 80. set height 3.0
 81. set toggle 1
 82.  
 83. set tp 0
 84. set op 0
 85. foreach t {0 2.5 7.5 15.5 20.0 27.5 32.5 40.2 47.0 50.5 58.0 63.2 65.0 70.0 77.7 82.2} \
 86. open {1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3.75 0 1 0 1} {
 87.  
 88. $p2 plot failing $tp [expr {$height*$op}]
 89. $p2 plot failing $t [expr {$height*$op}]
 90.  
 91. $p2 plot failing $t [expr {$height*$open}]
 92.  
 93. set tp $t
 94. set op $open
 95. }
 96.  
 97. #
 98. # Falen type 2: volledig open!
 99. #
 100. set height 3.3
 101. set tp 0
 102. set op 0
 103. foreach t {0 2.5 7.5 15.5 20.0 27.5 32.5 40.2 47.0 50.5 58.0 63.2 65.0 70.0 77.7 82.2} \
 104. open {1 0 1 0 1 0 1 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 0 1 0 1} {
 105.  
 106. $p2 plot failing2 $tp [expr {$height*$op}]
 107. $p2 plot failing2 $t [expr {$height*$op}]
 108.  
 109. $p2 plot failing2 $t [expr {$height*$open}]
 110.  
 111. set tp $t
 112. set op $open
 113. }
 114.  
 115. set moment [expr {40.2-0.5}] ;# Faalperiode begint op 40.2 uur
 116. $p2 plot moment $moment 5.1
 117. $p2 plot moment $moment 4.5
 118. $p2 plot moment $moment 4.8
 119. $p2 plot moment $moment 4.8
 120. $p2 plot moment [expr {24+$moment}] 4.8 ;# Faalduur is 23 uur
 121. $p2 plot moment [expr {24+$moment}] 4.5
 122. $p2 plot moment [expr {24+$moment}] 5.1
 123.  
 124. $p2 balloon [expr {$moment-1}] 4.8 "Faalperiode" south-east
 125. $p2 balloon 5 2.8 "LPH84" north-east
 126.  
 127. $p2 legendconfig -position top-left
 128. $p2 legend working "Werkende deuren"
 129. $p2 legend failing "Falende deuren (type 1)"
 130. $p2 legend failing2 "Falende deuren (type 2)"
 131.  
 132. tkwait visibility .
 133. $p saveplot havl_ns1_getij.ps
 134. $p2 saveplot havl_ns1_deuren.ps
 135.